War Heritage Institute

  • banner%20web%20bbe%20nl

  • banner%20webnl

Webinar: De Dag van de Mensenrechten

De Dag van de Mensenrechten wordt elk jaar gevierd op 10 december omdat op die dag in 1948 de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens werd aangenomen door de Algemene vergadering van de Verenigde Naties. Deze tekst geven de basisrechten of grondrechten weer en is tot op heden van grote betekenis als algemene morele en juridische standaard en wordt vaak gebruikt als bron voor nieuwe internationale verdragen of aanpassingen aan de grondwet. Mensenrechtenactivisten en organisaties gebruiken ze als referentie voor hun werking.

Alle landen die lid zijn van de VN worden jaarlijks uitgenodigd deze gebeurtenis te vieren. De WHI site van het Nationaal Gedenkteken van het Fort van Breendonk gaat, als human rights memorial, jaarlijks in op deze oproep. Het gebrek aan mensenrechten was duidelijk voelbaar in het dagelijkse leven in het gruwelkamp. De gevangenen werden van bij hun aankomst in het kamp onderworpen aan vernedering, slagen, dwangarbeid, ondervoeding en foltering. 301 van hen komen om in het kamp door ontbering, foltering, ophanging of executie, zonder enige vorm van recht op verdediging. “Dit nooit meer! Het mag geen holle slogan zijn!” zegt sitemanager HerbartBeyers. “Daarom organiseren we op donderdag 10 december om 20 uur een panelgesprek met de ex-voorzitter van de Liga voor Mensenrechten, Jos Vander Velpen, die tevens auteur is van het boek “Breendonk, kroniek van een vergeten kamp”. Op basis van de archieven en de processen na de Tweede Wereldoorlog geeft hij een beeld van de lotgevallen van de “Reichsfeidliche Elementen” (Staatsgevaarlijke Joden, communisten, politiek gevangenen en verzetslui) die in afwachting van hun transport naar het buitenland tijdelijk werden geïnterneerd in het “Durchgangslager” (doorgangskamp) Breendonk. Stuk voor stuk verhalen over schendingen van mensenrechten, waarbij ieder verhaal volstrekt uniek is en daarom alleen al de moeite waard. Het resultaat is een facinerend en aangrijpend portret van een vergeten kamp.”

Vergeten kamp? Daarover gaat Jan Boey, journalist van Het Nieuwsblad en Gazet van Antwerpen in gesprek met de sitemanager van het gedenkteken, Herbart Beyers. Wat zijn de uitdagingen om deze geschiedenis van 75 jaar geleden levendig te houden? Herhaalt de geschiedenis zich? Wat is de rol van herinneringseducatie? De Hel van Breendonk was uniek in het kwade. En zoiets mag zich nooit meer herhalen. Maar in tijden van polarisatie, verruwing en individualisering is dit een grote uitdaging. We brengen geen les geschiedenis, maar een boodschap! Naast internationale verdragen en instituties zijn vooral historische voorlichting en waakzaamheid onontbeerlijk om de gruwel zoals deze van Breendonk maar ook van de andere concentratiekampen onmogelijk te maken.

Afspraak dus op 10 december om 20 uur via de facebook van War Heritage Institute voor een livestream van dit gesprek tussen auteur Jos Vander Velpen, sitemanager Herbart Beyers en moderator Jan Boey.

Geïnteresseerden voor een gesigneerd boek “Breendonk, kroniek van een vergeten kamp” kunnen, na afspraak via de facebook van fort Breendonk, tussen 18u00 en 19u45 terecht aan de balie van het gedenkteken.