War Heritage Institute

Vacature : Sitebeheerder Nationaal Gedenkteken Fort van Breendonk

Functietitel

Sitebeheerder Nationaal Gedenkteken Fort van Breendonk (NGFB)

Doel van de functie

De medewerker verzekert het dagelijks administratief en financieel beheer van de site. Hij/zij is het aanspreekpunt van de Directie bij beleidskeuzes en stuurt ter plaatse het team aan. De medewerker is, zowel intern als extern, het aanspreekpunt van de site.

Resultaatsgebieden

Als Diensthoofd : De medewerker plant, organiseert en stuurt, waar nodig, de activiteiten van zijn medewerkers bij, door de middelen op een doelgerichte en doeltreffende manier in te zetten en te beheren. Hij/zij begeleidt en motiveert de medewerkers en evalueert hun kennis, competenties en attitudes.

Als Dossierbeheerder : De medewerker staat in voor het administratief beheer van de site. Hij/zij rapporteert aan de Directeur van Departement II of communiceert rechtstreeks met de betrokken diensten van de centrale administratie in Brussel. Hij/zij formuleert voorstellen en adviseert de Directeur van Departement II inzake personeelsaangelegenheden, NUTS- en dienstencontracten, aankopen, uit te voeren werken en activiteiten in de site.

Als Financieel beheerder : De medewerker volgt het financieel beheer van de site op, binnen de structuur van het War Heritage Institute. Hij/zij ziet er op toe dat de wet- en regelgeving inzake de overheidsopdrachten gerespecteerd worden. De medewerker keurt bestellingen en facturen goed in het ERP-systeem.

Als Aanspreekpunt : De medewerker is, zowel intern als extern, het aanspreekpunt van het NGFB als site van het WHI. Hij/zij onderhoudt, in samenspraak met de directie, de contacten met de lokale overheden en coördineert ook de werking en activiteiten van de vzw ‘Vrienden van Fort Breendonk’.

Gezocht profiel

Opleidingsniveau

De medewerker is in het bezit van een diploma op masterniveau, of hiermee gelijkgesteld.

Ervaring

Minimum 1 jaar ervaring in een leidinggevende functie.

Competenties

• De medewerker is Nederlandstalig met een goede kennis van de tweede landstaal of tweetalig. • Hij/zij kan werken met de standaard Office-applicaties.

Arbeidsvoorwaarden

Opdrachthouder (niveau A) met de bijhorende weddeschaal NA11.

De duur van de aanwerving bedraagt één jaar, met eventueel een optie op verlenging. De functie kan zowel halftijds als voltijds uitgeoefend worden.

Solliciteren

Om te solliciteren, stuur je je sollicitatiebrief en cv naar nathalie.vanlooy@warheritage.be

Solliciteren kan tot en met 15 juni 2020.

Meer info over deze vacature: piet.veldeman@warheritage.be