War Heritage Institute

Nieuws

War Dead Register

Ga eens naar het War Dead Register van het War Heritage Institute. Het register is uitgebreid met de gesneuvelden uit de Tweede Wereldoorlog (in geallieerde dienst, Belgische Weerstand,..). Je vindt er nu online het leven van meer dan 60.000 Belgische gesneuvelden uit voornamelijk de Tweede en de Eerste Wereldoorlog.

Wie behoorde(n) tot mijn familie, wie woonde(n) in mijn gemeente? Hoe verliep hun burger- en militaire leven? Waar en hoe zijn ze gesneuveld en waar is hun begraafplaats? Lees hun originele fiche uit het archief van de dienst Oorlogsgraven. Dat vind je allemaal in het War Dead Register. #cult...

Meer weten...

Update op 30 Maart.

De Nationale Veiligheidsraad en de federale regering hebben op donderdag 12 maart een reeks bijkomende maatregelen aangekondigd in het kader van de inspanningen die ons land levert om de coronaviruspandemie (COVID-19) in te dijken. Uit voorzorg worden bijvoorbeeld samenkomsten in afgesloten ruimtes verboden en wordt een “sociale afstand” aangeraden.

Het War Heritage Institute zal dan ook (t.e.m. 19 april) voor bezoekers gesloten zijn. Deze beslissing wordt met onmiddellijke ingang op onze zes sites toegepast (namelijk: Koninklijk Legermuseum Brussel, Fort van Breendonk, Dodengang Diksmui...

Meer weten...

Vanwege het coronavirus kan de Trein der 1000 van 5 tot 10 mei 2020 helaas niet doorgaan. De veiligheid van de deelnemende scholen en onze medewerkers primeert.

De Stichting Auschwitz en het War Heritage Institute (WHI) hebben wel een oplossing gevonden. De Trein der 1000 wordt verplaatst naar de periode van 6 tot 11 november 2020. We appreciëren enorm de inzet die de scholen dit schooljaar reeds hebben betoond. We danken hen voor hun initiatieven rond verdraagzaamheid, inclusiviteit en solidariteit met de medemens.

Blijf de Trein der 1000 volgen. Er volgt nog een trein van nieuwtjes. #TR1000 #cultur...

Meer weten...

Om de gezondheid van onze gemeenschappen te beschermen en de verspreiding van COVID-19 in te perken en te vertragen, hebben we besloten om ons programma af te gelasten. De studiedag "Asbest blootgesteld. Museum best Practices." wordt daarom geannuleerd.

We hopen hetzelfde programma te kunnen aanbieden in een latere periode. We houden u zeker op de hoogte.

Meer weten...

Beste publiek, Cultuur biedt zich bij u aan!

We beleven uitzonderlijke tijden. De quarantainemaatregelen die de verspreiding van het coronavirus moeten indijken, hebben tot de sluiting van onze sites geleid. En al zijn onze deuren gesloten, toch blijven we – figuurlijk – voor de wereld openstaan en willen we met onverminderd enthousiasme kennis doorgeven en delen! Om u in deze historische isoleringsperiode bij te staan en het contact met u te behouden, bereiden we talloze items voor die we dag na dag zullen vrijgeven en die u met uw familie en vrienden via onze Facebookpagina War Heritage Institute en onze e...

Meer weten...

Op 7 april wordt de genocide van de Tutsi's in Rwanda (7 april 1994) herdacht en dat is meteen ook de dag waarop alle veteranen worden geëerd. De Tweede Wereldoorlog eindigde op 8 mei 1945. Met het oog op de maatregelen opgelegd door de Veiligheidsraad  om de verspreiding van het coronavirus in ons land te bestrijden, heeft Defensie besloten het nationale herdenkingsprogramma af te gelasten. Het War Heritage Institute sluit zich volledig bij deze beslissing aan.

De instelling, gedragen door haar herdenkingsopdracht, zal niet nalaten op een geschikter ogenblik hulde te brengen aan de slachtoffers en hun familie...

Meer weten...

De scholen zijn door het coronavirus voor onbepaalde tijd gesloten. Hieronder enkele tips om uw kinderen thuis bezig te houden.

Het is net wanneer we met een probleem worden geconfronteerd dat we leren hoe er een mouw aan te passen. Het coronavirus dat ons land nu in zijn greep heeft, is misschien een goede gelegenheid om te observeren en de nieuwsgierigheid aan te scherpen. Lesgeven is zonder twijfel een echt beroep, maar opvoeden is een zaak voor iedereen: leren kan ook buiten de schoolmuren.

Bij u thuis zullen lectuur, Netflix, gezelschaps- en videospelletjes, bakplezier en andere knutselactiviteiten zeker...

Meer weten...

Ook de Trein der 1000 krijgt te maken met de corona-epidemie. Wij - de Stichting Auschwitz en het War Heritage Institute - zijn doordrongen van de ernst van deze toestand. We zijn bekommerd om jouw veiligheid en deze van onze medewerkers. Momenteel onderzoeken we volop wat de huidige noodtoestand betekent voor de herinneringsreis van 5 tot 10 mei.

We houden je op de hoogte. Zorg ondertussen goed voor jezelf evenals voor je familie en vrienden. Tot binnenkort.

Meer weten...

“Elen Of Hubris”

Voor de dag van de vrouwenrechten zal een monumentaal wandtapijt van 24 meter hoogte en dat meer dan 2.184 werkuren vereiste onder de arcades van het Jubelpark in Brussel worden opgehangen, net voor het Legermuseum !

Ter gelegenheid van de internationale dag van de vrouwenrechten op 8 maart 2020 verkreeg het ISELP, een Brussels centrum voor hedendaagse kunst gelegen aan de Waterloolaan, van de Stad Brussel, de Regie der Gebouwen en Leefmilieu Brussel de toestemming om het gigantische hedendaagse kunstwerk van kunstenares Elen Braga voor te stellen. Het War Heritage Institute en zijn sites...

Meer weten...

  • Beste bezoekers,

    Om veiligheidsredenen zien wij ons genoodzaakt om onze museumruimte in de Bordiauhal opnieuw te sluiten.

    Ten gevolge van de schade die het dak de laatste weken heeft opgelopen, hebben de recente regenbuien geleid tot waterinsijpeling in onze elektrische installaties. Wij stellen alles in het werk om de situatie zo snel mogelijk op te lossen en onze tentoonstellingsruimtes te beschermen. De werken aan het dak zijn inmiddels aangevat onder leiding van de Regie der Gebouwen.

Meer weten...