War Heritage Institute

U bezit een voorwerp, documenten of foto's en u zou die graag aan het Museum schenken?

U bezit een voorwerp, documenten of foto's en u zou die graag aan het Museum schenken? Om organisatorische redenen vragen we expliciet geen documenten of voorwerpen onaangekondigd te komen afgeven.

Wat te doen?

Alvorens objecten of documenten te brengen of op te sturen, wordt u vriendelijk verzocht ons op voorhand te contacteren (per mail, post of telefoon). Foto’s en/of een beschrijving van het object of andere informatie die u over het betrokken voorwerp bezit, evenals een korte uitleg over de staat van bewaring kunnen ons helpen te bepalen of de gift al dan niet in onze collecties past.

Na analyse van de opgegeven informatie zullen we niet nalaten u te contacteren om te laten weten of we al dan niet in het voorwerp geïnteresseerd zijn. Indien nodig kunnen we dan een afspraak maken voor het vervolg van de procedure.


Voorwaarden en criteria die bepalen of een object al dan niet in onze collecties kan worden opgenomen:

  • Algemene voorwaarden:

De selectie gebeurt enkel op basis van de museale, sociale of wetenschappelijke waarde m.b.t. het begrijpen van de militaire geschiedenis en de geschiedenis van de conflicten.

Het object moet overeenstemmen met de thema’s die in het KLM worden aangesneden of verband houden met de projecten en opdrachten van de instelling.

In tegenstelling tot een depot betekenen schenkingen of aankopen een eigendomsoverdracht. Schenkingen en aankopen zijn dus definitief.

  • Speciale voorwaarden voor vuurwapens:

De moderne vuurwapens en munitie, beschreven in de wapenwetgeving van 2006, moeten aan een specifieke reglementering beantwoorden. Moderne vuurwapens zijn wapens vervaardigd na 1 januari 1895.

Het KLM aanvaardt geen anoniem geleverde vuurwapens of munitie.


Contacten:

  • Voorgestelde documenten, archieven of foto’s (enkel op papieren drager):

Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis

Documentatiecentrum

Jubelpark 3

1000 Brussel

Tel.: 02/737.79.34 – 02/737.79.31 [email protected]

  • Voorgestelde objecten (uniformen, militair materieel, wapens en artilleriestukken, zwaar materieel, objecten uit het dagelijkse leven m.b.t. de militaire geschiedenis en de conflictgeschiedenis,…):

Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis

Dienst Administratief en Technisch Collectiebeheer

Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis

Jubelpark 3

1000 Brussel

Tel.: 02/737.78.20 [email protected]