War Heritage Institute

Vacature : Deskundige in het beheer van historische handvuurwapens

Functietitel

Deskundige in historische handvuurwapens

Doel van de functie

De medewerker staat het afdelingshoofd bij in het beheer van de collecties historische handvuurwapens.

Doelstellingen

Als collectiebeheerder (administratief) : De medewerker beheert de administratie van de collectie historische handvuurwapens

 • De medewerker beheert de digitale databank (inschrijven van de stukken die worden opgenomen in de collecties)
 • De medewerker zorgt voor de verificatie van de collectie
 • De medewerker zorgt voor de beschrijving van de stukken en hun verplaatsingen.

Als contactpersoon : De medewerker is verantwoordelijk voor het contact met de andere betrokken partijen.

 • De mederwerker controleert en overziet de goede werking van de restauratiewerkplaats.
 • Het werk bestaat er eveneens in mee te werken aan de omkadering van de stagiaires en studenten in het kader van de samenwerkingen met scholen en externe instellingen.
 • Occasioneel zal er gevraagd worden om in te staan voor de organisatie van de ophaling van wapens bij privépersonen, instellingen en andere diensten van Defensie en Justitie …

Gewenst profiel

Opleidingsniveau

 • De persoon dient van niveau B of B+ te zijn voor Fr of Nl burgers (diploma Bachelor Geschiedenis of Kunstgeschiedenis of equivalent), Adjudant of Adjudant-Chef voor militairen

Ervaring

 • Ervaring op het vlak van handvuurwapens, evenals hun gebruik en geschiedenis, is vereist.

Competenties

 • De persoon moet een goede kennis van de tweede landstaal hebben en een passieve kennis van het Duits en het Engels.
 • Hij/zij moet kunnen werken met de digitale databank en op de hoogte zijn van de wetgeving en de veiligheidsregels inzake het beheer, vervoer en hanteren van vuurwapens, munitie en accessoires.

Talenten

 • De persoon moet nauwgezet te werk gaan bij het aanvullen van de databank
 • De persoon moet de collectiestukken met zorg en met respect voor de deontologie hanteren
 • De persoon moet een team kunnen leiden in samenspraak met het afdelingshoofd.
 • Hij/zij moet dynamisch zijn in de contacten met specialisten en externe onderzoekers.
 • Hij/zij is communicatief in het onthaal van studenten en stagiaires.

Arbeidsvoorwaarden

Opdrachthouder (niveau B) volgens het loonbarema B1.

De opdracht geldt voor een jaar of tot de post permanent kan worden ingevuld, met mogelijkheid tot verlenging. De werktijd bedraagt 80 uur per maand.

Solliciteren

Om voor deze functie te solliciteren stuur je je motivatiebrief en CV naar nathalie.vanlooy@warheritage.be

Je kan solliciteren tot 15 juni 2020.

Voor meer informatie over deze functie: natasja.peeters@warheritage.be